Οι υπηρεσίες μας

Τμήμα Τοπογραφίας


Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από το κρατικό σύστημα

ΕΓΣΑ '87


Οριοθέτηση οικοπέδων


Εφαρμογή ορίων απαλλοτριώσεων δημοσίων έργων και εφαρμογή ζώνης παραλίας - αιγιαλού


 

Τμήμα

Χωροταξίας - Πολεοδομίας


Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής

 

Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού οικοπέδων

Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων

Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας οικοπέδου


Δηλώσεις γεωτρήσεων / πηγαδιών

Τμήμα Κτηματολογίου


Σύνταξη γεωμετρικών μεταβολών εσφαλμένων ορίων


Εντοπισμός  ακινήτων


Σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας


Έλεγχος δηλωθέντων ακινήτων και σύνταξη τυχόν ενστάσεων


     Τμήμα

ελέγχου & βεβαιώσεων


Έκδοση βεβαίωσης Μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου    (περί μη αυθαιρεσίας)


Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
Τμήμα Οικοδομικών αδειών & Τακτοποιήσεων αυθαίρετων  κτιρίων και χρήσεων


Έκδοση και αναθεώρηση άδειας δόμησης (οικοδομικές άδειες)


Αλλαγές χρήσεων σε κτίρια

Άδειες μικρής κλίμακας

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων και χρήσεων (Ν.4495/17)

Παραγγείλετε τις υπηρεσίες μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.